Excel veritabanı özellikleri

Excel veritabanı özellikleri

04.01.2021 0 Yazar: Yönetici

Excel veritabanı özellikleri. Bu videomuzda Microsoft Excel programında veritabanı özelliklerini, yani sıralama, filtreleme, alt toplam hesaplama, metni sütunlara dönüştürme, yinelenenleri kaldırma işlemlerini öğreneceğiz.

0:29 SIRALA
2:22 ALT TOPLAM
3:58 FİLTRE
4:58 METNİ SÜTUNLARA DÖNÜŞTÜR
6:50 YİNELENENLERİ KALDIR