Python Öğreniyorum 3 – Koşullu İfadeler (Soru çözümlü)

16.10.2020 0 Yazar: Yönetici

Python Öğreniyorum 3 – Koşullu İfadeler (Soru çözümlü). Bu videomuzda Python’da koşullu şartlı ifadeleri nasıl oluşturabileceğimizi öğreneceğiz ve örnek soru çözümleri yapacağız. Haydi başlayalım.

Merhabalar. Python öğreniyorum serimizin 3.videosuna hoş geldiniz. 2.videomuzda giriş-çıkış print-input işlemlerini öğrendik. Bu videomuzda Python’da koşullu şartlı ifadeleri nasıl oluşturabileceğimizi öğreneceğiz ve örnek soru çözümleri yapacağız. Haydi başlayalım.

Bir koşulun doğru olması durumda bazı komutlar, yanlış olması durumunda başka komutlar çalıştırılması gerekiyorsa, yani karşılaştırma durumlarında Koşullu İfadeler kullanılır. Kullanımı şu şekildedir:

Eğer koşul1 doğru ise ifadeler1 çalışır, değilse koşul2 kontrol edilir. Eğer koşul2 doğru ise ifadeler2 çalışır, değilse koşul3 kontrol edilir. Eğer koşul3 doğru ise ifadeler3 çalışır, değilse yani hiçbir koşul doğru değilse else kısmındaki ifadeler çalışır. elif kısımları artırılabilir veya hiç kullanılmayabilir yani isteğe bağlıdır. Else kısmının kullanımı da isteğe bağlıdır.

İfadeler farklı satırlar da bir çok komut içerebilir. Fakat burada çok önemli olan şey girintilerdir. Yani ifadeler1 in koşul1 bağlı olduğu girinti sayesinde anlaşılır. PEP8 standardına göre bu 4 boşluktur.

Bir örnekle konunun anlaşılmasını sağlayalım. Girilen sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu bulan programı yazalım.

Koşul oluşturulurken kullanılabilecek operatörler: >, <, >=, <=, ==, !=

Koşul oluşturulurken kullanılabilecek mantıksal operatörler: and, or, not

Koşullu ifade bool tipindedir, yani doğru True veya yanlış False olabilir.

Ayrıca Python da a==b and b==c gibi bir ifadeyi a==b==c şeklinde yazmak mümkündür.

Girilen 3 sayıdan en büyük olanı bulan programı yazalım.

İç içe koşullu ifadeler

İç içe koşullu ifadeler kullanılarak da koşullu ifadeler oluşturulabilir. Bir örnek yapacak olursak. Girilen x ve y koordinatlarına göre noktanın hangi bölgede bulunduğunu belirleyen programı iç içe koşullu ifadelerle yazalım.

Soru Çözümleri

  1. Çift mi tek mi?

Üç basamaklı sayının basamakları toplamı çift sayımı yok tek sayımı olduğunu bulan programı yazınız.

Giriş:
376
Çıkış:
Çift

Giriş:
267
Çıkış:
Tek

  1. Satranç tahtası

Satranç tahtası üzerinde x ve y koordinatları ile 2 nokta veriliyor. Bu iki nokta aynı renkte ise ‘AYNI’, farklı renkte ise ‘FARKLI’ yazan programı yazınız. Programa 4 sayı giriliyor. 1. ve 2. sayılar birinci nokta, 3. ve 4. sayılar ikinci noktanın koordinatları.

İpucu: Her iki noktanın koordinatları toplamı çift sayı ise veya tek sayı ise AYNIdır. Eğer bir noktanın koordinatları toplamı çift, diğer tek ise veya tam tersi ise FARKLIdır.

Giriş:
2
3
5
5
Çıkış:
FARKLI

Giriş:
2
4
7
5
Çıkış:
AYNI

  1. Artık yıl

Girilen yıl Artık Yıl ise Evet, değilse Hayır yazan programı yazınız.

Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıldır. Eğer yıl 400 ün katı ise artık yıldır. Veya 4 ün katı ama 100 ün katı değilse yine artık yıldır.

Giriş:
1492
Çıkış:
Evet

Giriş:
1600
Çıkış:
Evet

Giriş:
2011
Çıkış:
Hayır

  1. Üçgen mi?

Girilen a, b, c sayıları üçgen oluşturur mu? Oluşturuyorsa program Evet, değilse Hayır yazacak.

Üçgen olma şartı: Herhangi iki kenarın toplamı, mutlaka üçüncü kenardan büyük olmalıdır.

Giriş:
3
4
5
Çıkış:
Evet

Giriş:
3
4
8
Çıkış:
Hayır

  1. Çikolata

n ve m boyutlarındaki bir çikolatayı düz şekilde bir kez bölmeye izin verilirse, k bölüme ayrılabilir mi? Bölünebilirse program Evet, değilse Hayır yazacak.

İpucu: Eğer k n veya m’e tam bölünüyorsa ve k < n*m den küçükse Evet, değilse Hayır.

Giriş:
3
2
4
Çıkış:
Evet

Giriş:
3
2
1
Çıkış:
Hayır